Slovak defender o.z.


Stop world control

SD) Slovak defender: občianské združenie-nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu, rozvíjať u mladých ľudí lásku k vlasti, zachovať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty Slovenského národa.
Vladimir Vladimirovič Putin :
"ten kto nepozná svoju minulosť,nemá nárok na Pomáhame 
občanom, spoločnosti v návrate k morálnym hodnotám a životu v realite mimo internet. Občianske združenie má v stanovách zabezpečovať a organizovať výchovno- vzdelávacie , športové, spoločenské a kultúrne aktivity (semináre,školenia). Vytvárame legislatívne zmeny na regionálnej, celoplošnej úrovni.

Sme nápomocný občanom pri civilizačnej chorobe Covid 19  a pri konfliktoch s touto civilizačnou chorobou spojené..

Slovak defender potrebuje vašu pomoc! Spoločne bojujeme proti LGBT liberálom, Gender ideológí, proti Covid histérií, bojujeme za naše deti. No potrebujeme, aby ste nás v našom boji podporili, bez vás to nejde ! Ľubovoľnou sumou nám pomôžete ísť v tejto ceste ďalej! Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu . Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:
SK03 0900 0000 0050 6877 6756
ĎAKUJEME!